201202101328883422A2uTZICn201202101328875697rQw2cyIL201202101328875672r3yxAGKQimage001 (2)201202101328883883v9yf7ogp201202101328882805xqGu2H2f2012021013288829503AjQvyjTsp 761lf

Om företaget  Servicebilarna är välutrustade och klarar av det mesta som kan behöva repareras i fält, i vissa fall måste maskinen givetvis in på verkstad.