sp 761lf201202101328882805xqGu2H2f201202101328875697rQw2cyIL2012021013288829503AjQvyjT201202101328883422A2uTZICn201202101328883883v9yf7ogp201202101328875672r3yxAGKQimage001 (2)

Om företaget  Servicebilarna är välutrustade och klarar av det mesta som kan behöva repareras i fält, i vissa fall måste maskinen givetvis in på verkstad.